Design a site like this with WordPress.com
Get started

Lemnul, strămoșii noștri și țăranii din Maramureș

Pentru locuitorii din Țara Maramureșului, de odinioară, lemnul a fost întotdeauna mult mai mult decât combustibil de foc ori simplă materie primă. Aici, păduri de molid, brad, fag ori gorun au influențat viața de zi cu zi a zeci sau sute de comunități maramureșene. Astfel, în cultura maramureșeană, unul din elementele centrale este lemnul – de la case și construcții din lemn, biserici înalte de lemn (unele patrimoniu UNESCO), obiecte casnice, instalații tradiționale până la faimoasele porți sculptate. Peste jumătate din suprafața județului era acoperită de păduri naturale, cu arbori bătrâni de secole, acoperind abrupturi stâncoase, văi brăzdate doar de trecerea timpului, ori peisaje în care prezența omului nu era deloc simțită.

Și totuși, aici, oamenii luau cât aveau nevoie din pădure, ținând însă cont și de generațiile viitoare și de nevoile acestora. Astfel, tăierea lemnului se făcea după ritualuri și obiceiuri sfinte – care, dincolo de superstiții, ascundeau explicații științifice bine cunoscute astăzi. Așa se face că și astăzi, după sute de ani, casele și bisericile de lemn din Maramureș încă rezistă – chiar dacă zona este una umeda și rece în mare parte a anului.

Scrierile arată că înainte de Al Doilea Război Mondial, arborii se tăiau în primele două luni ale anului, când era lună plină, doar pe versanții sudici ai dealurilor și munților (cu fața spre soare) – explicația este simplă: aici arborii cresc mai repede și sunt mai puternici. Apoi, după doborârea arborilor, urma o rugăciunea de iertare adusă copacilor. Lemnul era dus în sat doar în zilele de dulce (marți, joi, sâmbătă). Urma decojirea acestuia; iar primăvara se cioplea cu barda. În următorii trei ani, lemnul era lăsat la uscat (la umbră, într-un spațiu bine aerisit, fiind întors constant).

Maramureșenii știau cum și când să taie lemnul – astfel construcțiile, uneltele, piesele de mobilier și lucrările artistice din lemn aveau o calitate, o rezistență și o durabilitate crescută.

Valoarea artistică a lemnului în arta populară maramureșeană

Datorită faptului ca lemnul este un material ușor de prelucrat, aproape toate produsele confecționate din acesta au putut fi decorate. Acesta nu este însă singurul motiv – în numeroase sate, localnicii s-au specializat în diverse ramuri de prelucrare a lemnului – iar astfel de meserii se transmiteau din tată în fiu, de-a lungul generațiilor. Astfel, aceste manifestări artistice ale poporului fac, în mod neîndoielnic, legătura directă între strămoșii de acum cinci mii de ani cu țăranul român al zilelor noastre (Al. Tzigara Samurcaș).

Țăranul maramureșean este mândru de originea sa, de trecutul zonei și de credința sa – astfel meșterii au ales compoziții ornamentale unice, ce transmiteau un mesaj complex, lăsat peste veacuri. Astfel, întâlnești în Maramureș motive precum capul de bour, stindardul dacic, călăreții danubieni; dar și motive geometrice cu originea încă din neolitic; spirala, frânghia, crucea, pomul vieții, soarele, șarpele, furca, torsada, dintele de lup, rozeta – reprezentate pe porți, portaluri ale caselor vechi, mobilier, ustensile, scule ori instalații tehnice.

Astăzi, fondul forestier al României însumează în jur de 6,5 milioane de hectare (27,3% din suprafața țării). Maramureșul se află în primele 8 județe, ca suprafață împădurită, cu peste 260.000 de hectare. Este important ca de acum înainte, să învățăm din greșelile ultimilor ani și să protejăm pădurile cu o valoare ridicată de conservare.

De asemenea, știm că doar printr-un management responsabil din partea autorităților și a proprietarilor, această resursă prețioasă poate să stea în continuare la baza existenței comunităților rurale din Maramureș. Mai mult decât atât, pădurea poate deveni chiar elementul central ce poate aduce o dezvoltare economică atât de necesară acestei zone – atât printr-o valorificare superioară a lemnului și crearea unei industrii puternice, cât și prin promovarea componentelor de turism, culturale și artistice.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: