Design a site like this with WordPress.com
Get started

Lemnul, strămoșii noștri și țăranii din Maramureș

Pentru locuitorii din Țara Maramureșului, de odinioară, lemnul a fost întotdeauna mult mai mult decât combustibil de foc ori simplă materie primă. Aici, păduri de molid, brad, fag ori gorun au influențat viața de zi cu zi a zeci sau sute de comunități maramureșene. Astfel, în cultura maramureșeană, unul din elementele centrale este lemnul –Continue reading “Lemnul, strămoșii noștri și țăranii din Maramureș”